ผลิตภัณฑ์ของเรา

SO DRY Silica gel

Pro01b

ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ชนิดซิลิก้าเจล (silica gel) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมใส ซึ่งซิลิก้าเจลที่โรงงานซิลิก้าเจลดูดความชื้น ชลบุรี KP Pattanasin ของเราให้บริการนั้นจะมีทั้งแบบเม็ดสีขาวใส สีน้ำเงิน และสีส้ม

เม็ดซิลิก้าเจลทั้งหมด เป็นสารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถัน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแข็ง ด้านในจะมีลักษะณะเป็นโพรง มีรูพรุน ทำให้มีพื้นผิวที่ใช้ในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมาก ควรใช้ซิลิก้าเจลในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 c หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ หรือปริมาณความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50% ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น จะลดลงไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้การใช้ซิลิกาเจล เหมาะกับประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย แต่หากเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิรอบข้างของบรรจุภัณฑ์สินค้า และความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ และความชื้น สัมพัทธ์ของประเทศไทย และประเทศปลายทางด้วย

ความแตกต่างระหว่างซิลิก้าเจลเม็ดสีขาวใส สีน้ำเงิน และสีส้ม

ซิลิก้าเจลไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีใด มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นเหมือนกันทั้งหมด เพียงแต่ ซิลิก้าเจลเม็ดสีน้ำเงิน จะมีการใส่สาร โคลบอลท์ คลอไรด์ (CoCl2) เพื่อให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการดูดซับความชื้น จากเม็ดสีน้ำเงิน จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อน และเป็นสีชมพูอ่อนในที่สุด ซึ่งนั่นแสดงว่าหมดอายุในการใช้งานแล้ว ควรเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม่

สำหรับซิลิก้าเจลเม็ดสีส้มก็เช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้มีการใส่สาร โคลบอลท์ คลอไรด์ (CoCl2) ดังเช่นเม็ดสีน้ำเงิน แต่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการดูดซับความชื้น โดยเปลี่ยนสี จากเม็ดสีส้มไปเป็นสีเขียว แสดงว่าหมดอายุในการใช้งาน ควรเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม่

คุณสมบัติของซิลิก้าเจล

  • ช่วยดูดซับ หรือควบคุมความชื้นในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 c หรือปริมาณความชื้น สัมพัทธ์น้อยกว่า 50%
  • ใช้ในการวิเคราะห์ในห้องทดลองต่าง ๆ
  • ใช้ในการอบแห้งของสารเคมีหรือตัวทำละลายทางเคมี
  • ช่วยเก็บรักษาดอกไม้แห้งให้สวยงามและคงทน รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆด้วย

SO DRY Activated Clay

Pro02a

ดินดูดความชื้น เป็น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น ชนิดเม็ด ที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ หรือดินแอปต้าพูไกท์ (Attapulgite) ผสมแคลเซียมคลอไรด์ มีคุณสมบัติในด้านการดูดซับความชื้นได้ดี เพราะมีโครงสร้างที่มีรูพรุนขนาดเล็ก และยังมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตราย ไม่มีสารพิษ ไม่มีกลิ่น สามารถย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ 100%

KP Pattanasin โรงงานจำหน่ายดินดูดความชื้น ชลบุรี ภายใต้แบรนด์ SO DRY ผลิตภัณฑ์ดินดูดความชื้นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์กันสนิม

127956 1

บริษัท เคพี พัฒนสิน คอนซัลติ้ง จำกัด มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันสนิม (Rust protection) ให้กับกลุ่มโรงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะ หรือชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตภัณฑ์กันสนิมที่มีจำหน่าย อาทิ ถุงพลาสติกกันสนิม(VCI BAG) กระดาษกันสนิม (VCI PAPER) แผ่นกันสนิม (VCI CHIP) และน้ำมันกันสนิม (Rust Oil)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

Info Img 6

บริษัท เคพี พัฒนสิน คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิ น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ จารบี ฯลฯ

SO DRY Packaging

Product Kp1
284157 1
284157 3
284157 2

ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น SO DRY Desiccant แบบซิลิก้าเจลและดินดูดความชื้น บรรจุในหีบห่อที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายทั้งต่อสินค้าและผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกชนิด ซึ่งมีประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

  • พลาสติก
  • กระดาษผสม Non-Woven
  • สปันด์บอน

โดยมีขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 1 กรัม – 1000 กรัม และแบบบรรจุในกระสอบ 25 กิโลกรัม